KONU                       : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
KARAR TARİHİ      : 15.04.2019
KARAR  NO              : 1
 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri, tüm il ve ilçe sınırları içerisinde aşağıdaki hükümlere uyulmak şartıyla her yerde yapılabilir.
İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak, şekilde ve 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan sınırlamalara uyulması kaydıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenir denilmektedir. İl ve ilçenin büyüklüğü, gelişmişliği ve yerleşim özellikleri dikkate alınarak birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı belirlenebilir. Belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhı yerel gazeteler ile valilik ve kaymakamlık internet sitelerinden ilan edilerek halka duyurulur. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhı hakkında sonradan yapılacak değişiklikler de aynı yöntemle yapılır. Bu değişiklikler duyurudan on beş gün sonra geçerli olur. Birden fazla toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhının belirlendiği il ve ilçelerde düzenleme kurulu, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak belirlenen yer ve güzergâhlardan birisini tercih edebilir denilmektedir.
Söz konusu Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü yer ve güzergâhı ile alternatif güzergâh İlçemiz Kaymakamı Yusuf İZCİ Başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Arif DEDE ve İlçe Emniyet Müdürü V. Mehmet ARSLAN’ın katılımlarıyla Karaçoban Kaymakamlığı Kaymakamlık Makam odasında 15.04.2019 tarih saat 11:00’de adı geçen üyeler ile beraber aşağıda belirtilen yerler belirlenerek karar altına alınmıştır.
 
TOPLANMA ALANLARI
1-İlçemiz Seyhan Mahallesi ve Sarıveli Mahallesi yol ayrımlarının bulunduğu yer ile Bahçeli Mahallesi,  Malazgirt İlçesi yol ayrımının bulunduğu yer birinci alternatif ilk toplanma alanı.
 
2- İlçemiz Hacılar Mahallesi, Binpınar Caddesi yol ayrımı ve Bağlar Mahallesinde bulunan ilçe mezarlığının bulunduğu yer ikinci alternatif ilk toplanma alanı.
 
3- İlçemiz Kopal Mahallesi, iyikomşu köyü mevkii üzerinde bulunan köprü toplanma alanıdır.
 
 
YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI
 
  1. İlçemiz Seyhan Mahallesi ve Sarveli Mahallesi yol ayrımlarından başlayarak, Cumhuriyet Caddesini takiben, Bahçeli Mahallesi, Malazgirt İlçesi yol ayrımının bulunduğu yerden, Kavaklı Mahallesindeki (Futbol Sahası Dışında Kalan) alana kadar olan 1km.’ lik yolun sonunda Şahin Çelik Caddesine dönülmesi birinci alternatif yürüyüş güzergâhı
 
  1. İlçemiz Hacılar Mahallesi, Binpınar Caddesi yol ayrımı ve Bağlar Mahallesinde bulunan ilçe mezarlığının bulunduğu yerden başlanarak, Tuzla Caddesi üzerinden başlanarak, Hacılar Mahallesinde, Doğanbey Yolu üzerindeki ikinci alternatif yürüyüş güzergâhı
 
  1. İlçemiz Kopal Mahallesi İyikomşu Köyü yolu üzerindeki köprüden eski belediye binası önüne kadar yürüyüş güzergahıdır.
 
 
KONUŞMA VE TOPLANTI ALANLARI
 
  1. Karaçoban Merkez için Toplantı Alanı: İlk toplanma ve konuşma alanı olarak Kavaklı Meydanı, 1. Alternatif toplanma yeri olarak Kavaklı Mahallesinde bulunan mezarlık karşısındaki Futbol Sahası,
 
  1. İlçemiz Hacılar Mahallesinde, Tuzla Caddesi Yolu üzerinde bulunan  mera alanı ikinci alternatif konuşma alanı,
 
  1. İlçemiz Kopal Mahallesi, eski belediye binası önü konuşma ve toplantı alanıdır.
 
DAĞILMA
 
1- İlçemiz Kavaklı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesinde bulunan birinci alternatif konuşma alanı olan Futbol Sahası dışında kalan alan için; Cumhuriyet Caddesi, Güvendik yönü, Cumhuriyet Caddesi-Karaçoban merkez yönü, Cumhuriyet Caddesi-Şahin Çelik Caddesi yönü
2- İlçemiz Hacılar Mahallesinde ikinci alternatif konuşma alanı olan Doğanbey yolu üzerindeki mera alanı için; Mera Alanının Hacılar Mahallesi istikametinde bulunan Tuzla Caddesi, Mera Alanının Hacılar Mahallesi yönü 2.Tuzla Caddesi çıkış ve dağılma yönleri olarak tespit edilmiştir.
3- Karaçoban Kopal Mahallesi eski belediye binası önünden kopal çıkış güzergahı ve İyikomşu köy yolu güzergahı dağılma alanları olarak belirlenmiştir.